Připravili jsem pro Vás několik kurzů

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše kurzy byly pro Vás zajímavé a zároveň výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Zajistíme pro Vás překlady a korektury

 • překlad obecného textu do angličtiny a z angličtiny do češtiny

 • překlad odborného textu (právnícké, administrativní, ekonomické texty)

 • překlad resumé diplomové práce z češtiny do angličtiny

 • soudní překlady

 • jazyková korektura obecného textu

 • jazyková korektura odborného textu

 • jazyková korektura resumé diplomové práce

Překládáme

 • ekonomické, obchodní, účetní dokumenty

 • výroční zprávy, zprávy auditorů

 • smlouvy, dohody a právní texty (včetně soudního ověření)

 • webové stránky

 • stránky e-shopů

 • manuály, návody, příručky a prospekty

 • diplomové práce, anotace a resumé

 • obchodní korespondenci

 • životopisy, průvodní dopisy

 • informační texty o dovážených nebo vyvážených výrobcích

 • reklamní a propagační texty, PR, tiskové zprávy

 • novinářské texty

 • bezpečnostní listy, doklady o původu zboží

Chcete se přesvědčit o naší úrovni? Kontaktujte nás

Služby