Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Soudní překlad z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny

Soudní překlad potřebujete u oficiálních dokumentů pro státní orgány a instituce, pro soudy, notáře, matriky nebo pro pojišťovny.

Překlad s doložkou soudního tlumočníka můžete získat pro rodné listy, oddací listy, výpisy z trestního rejstříku, výplatní pásky, rozsudky, policejní protokoly a jiné dokumenty.

Jako podklad pro soudní překlad potřebujeme originál dokumentu nebo jeho notářsky ověřenou kopii. K dodanému originálu překlad přišijeme notářskou šňůrou a opatříme pečetí s kulatým razítkem soudního tlumočníka

Předání dokumentu pro překlad

Originál dokumentu nebo notářsky ověřenou kopii nám můžete po domluvě dodat osobně nebo zaslat doporučeně poštou.

Dodaní přeloženého dokumentu Vám zajistíme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku s dodejkou

Ceny za soudní překlad

Ceny za soudní překlad najdete v našem ceníku

Služby