Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Informace o webu

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je

  • Mgr. Martina Kučerová
  • Louky 5, 683 01 Rousínov
  • IČO: 74660667
  • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. září 2007
  • Evidenční číslo ŽL: 371201-1143558, 371201-1143557

Provozovateli náleží vsechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.e-translate.cz, včetně designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel Vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakmkoliv jiným způsobem použije informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.e-translate.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajůa případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společenosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese MKucerova7@seznam.cz.

Cookies

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další užívání.

Provozovatel se rozhodl nepoužívat cookies pro jakoukoliv identifikaci nebo statistickou evidenci činností Uživatele na těchto internetových stránkách.

Služby