Nové roční kurzy

Více najdete zde

Intenzivní jednodenní kurzy anglického jazyka

Každý kurz je zaměřen na jednu oblast jazyka příp. na konkrétní potřeby klienta v dané situaci. Klienti projdou vybrané téma v oblasti slovní zásoby a nejčastějších frází a obratů. Důraz je kladen především na konverzační část, ale klienti budou mít možnost pracovat s nepřebernou škálou materiálů, jako jsou články, poslechy a vyzkouší si samostatný mluvený i písemný projev tak, aby jej pak v reálné situaci co nejlépe zvládli.

Naším cílem je maximalizovat znalosti, které lze během jednodenního kurzu získat. Naši lektoři mají zkušenosti s intenzivními kurzy a vědí, jak udržet pozornost klientů tak, aby byl čas co nejlépe využit.

Nabídka kurzů

Job Interview B1/B2

Business English B1/B2

English on Holiday A2/B1

Job Interview A2/B1

Nevyhovuje Vám žádný kurz z naší aktuální nabídky?

Při dostatečném počtu účastníků lze kurzy naplánovat na míru.

Pro všechny kurzy v naší nabídce platí Podmínky výuky.

Služby