Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Podmínky výuky

1. Klient je povinen dostavit se na výuku včas, po 15 minutách se hodina ruší a je uhrazena klientem v plné výši. Zpoždění je třeba oznámit ideálně prostřednictvím sms.

2. Výuku je třeba vždy rušit nejméně 24 hodin předem, ideálně týden předem, a to prostřednictvím emailu/sms. Pokud se tak nestane, je klient povinen neomluvenou hodinu zaplatit v plné výši. Daná hodina bude odečtena z předplaceného kreditu.

3. Maximální počet řádně zrušených hodin, které se přesunují do dalšího období je jedna měsíčně. Každá další zrušená hodina v rámci měsíce propadá. Tj. za měsíc září lze zrušit a přesunout do měsíce října pouze jednu hodinu. Při delší pomlce ve výuce ze závažných důvodů se postupuje individuálně.

4. Klientovi je na výuku vystavena faktura na příslušnou částku s týdenní splatností a klient je povinen fakturu uhradit před započetím čerpání takto uhrazených hodin.

5. Po dohodě mezi lektorem a klientem je pro výuku zvolen vhodný hlavní studijní materiál, který je postupně během výuky probírán. Tento je dále na jednotlivých hodinách doplňován dílčími materiály dle uvážení lektora pro lepší pochopení a zvládnutí probírané úrovně jazyka.

6. Uhrazením kurzu a zahájením výuky souhlasí klient s podmínkami výuky, za nezletilé studenty souhlasí s podmínkami zákonný zástupce.

Služby