Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Business English - On the Phone

Jedná se o cyklus e-learningových kurzů, které detailně rozebírají telefonování v rámci obchodní angličtiny.

Každá část cyklu se zabývá čtyřmi okruhy. Součástí je CD, které slouží k poslechovým cvičením, intenzivnímu procvičení výslovnosti a vnímaní textu jako takového.

V rámci témat si projdete důležité odborné pojmy, k dispozici máte anglický text s českým překladem, slovníček jednotlivých pojmů a jako bonus slovníček SMS zkratek.

Jednotlivé části cyklu jsou zakončeny opakovacím testem. Po celou dobu trvání kurzu je vám k dispozici lektor, který s vámi rozebere jakékoli nejasnosti, provede opravu, poskytne vysvětlení a zodpoví dotazy.

Platba kurzu předem na základě vystavené faktury. Časové uspořádání kurzu si plně přizpůsobíte svým potřebám. Můžete absolvovat pouze jednu část nebo celý cyklus.

Služby

Přehled modulů kurzu

On the Phone I

Přijetí hovoru a zpětné volání

Hovor

Špatné spojení - chybné číslo

Dotazy na výrobek

On the Phone II

Dotazy na ceny a slevy

Objednávání

Stížnosti

Řešení stížností

On the Phone III

Sjednávání schůzek

Změna schůzky

Přijetí a zanechání vzkazu

Rezervace