Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Preparation for STANAG

Obsahem kurzu je komplexní příprava na zkoušku STANAG, včetně cvičných testů a ústní zkoušky na nečisto. Kurz je zaměřen především na představení jednotlivých částí zkoušky a přípravy na ně. Materiály jsou součástí kurzu. Kurz je určen pro klienty s jazykovou úrovní A2/B1.

 

Jedná o roční kurz. Výuka probíhá v naší učebně ve Vyškově na ulici Brněnská. Kurz je skupinový, maximální počet účastníků jsou tři osoby. Kurz je možné upravit do e-learningové podoby.

 

Kurz je třeba uhradit před zahájením výuky. Platba probíhá na základě vystavené faktury.

 

 

Místo: Vyškov, Brněnská 17

 

 

Pro kurz platí Podmínky výuky.