Kvalitní překlad za rozumnou cenu

Naše ceny jsme postavili tak, aby naše služby byly pro Vás výhodné z hlediska poměru hodnoty a ceny.

Více najdete zde

Příprava ke státní maturitě - Anglický jazyk

Roční kurz (září - květen) je kombinací e-learningu a kontaktní výuky. Kurz obsahuje 10 lekcí e-learningu + 6 x 60 minut kontaktní výuky.

E-learningové lekce se věnují jednotlivým částem státní maturity a pracují na jejich pochopení a zlepšení výsledků účastníka. Jednotlivé části lekcí: čtení, poslech, psaní, gramatická a lexikální část. Jedna lekce se svým rozsahem rovná měsíční výuce. Účastník kurz prochází vlastním tempem, lektor s ním po celou dobu komunikuje.

 

Kontaktní výuka probíhá v naší učebně ve Vyškově. Obsahem kontaktní výuky je především rozvíjení schopnosti mluvit, tj. konverzace, rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých tématech, které jsou pro státní maturitu relevantní. Maximální počet účastníků kontaktní výuky jsou dvě osoby; převážně však hodiny probíhají individuálně s každým účastníkem jednotlivě. Na konkrétním čase hodin se lektor operativně dohodne s účastníkem. Kontaktní výuka probíhá zhruba jedenkrát za měsíc.

 

Účastníci projdou cvičné testy, budou jim vysvětleny typické konstrukce, gramatické jevy, slovní zásoba a typ hodnocení testů.

 

Kurz je veden zkušeným kvalifikovaným lektorem, který se bude účastníkům individuálně věnovat (veškeré písemné práce i nácvik ústních zkoušek budou probrány a rozebrány s každým účastníkem jednotlivě).

 

Jazyková úroveň celého kurzu odpovídá úrovni B1.

 

Platba převodem na základě faktury před zahájením kurzu.